Aviso legal

1. Identidade do titular da presente  web.
En cumprimiento da Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, informámoslle que o titular da páxina web edmcasas.com é:
  • Razón social: edmcasasgalicia, S.L.
  • C.I.F. B 01838416
  • Enderezo: Eduardo Blanco Amor 2 3D, Sada, A Coruña
  • Teléfono:   +34 652 02 84 14
  • Correo electrónico:   info@edmcasas.com
2. Condicións xerais de uso deste sitio web
O acceso a esta páxina web atribúelle a condición de “Usuario”, implicando a súa aceptación expresa e sen reservas das condicións xerais que estean publicadas en www.edmcasas.com  no momento en que acceda á web. Por tanto, o Usuario deberá ler as presentes condicións xerais de uso, en cada unha das ocasións en que se propoña acceder e no seu caso utilizar os servizos prestados a través desta web, xa que estas poden sufrir modificacións.
2.1. Obxecto e ámbito de aplicación
As presentes condicións xerais de uso, regulan o acceso, navegación e uso de www.edmcasas.com así como as responsabilidades derivadas da utilización dos seus contidos tales como os textos, gráficos, debuxos, deseños, códigos, software, fotografías, música, vídeos, sons, bases de datos, imaxes, expresións e informacións, así como calquera outra creación protexida polas leis nacionais e os tratados internacionais sobre propiedade intelectual e industrial.
2.2. Condiciones acceso e utilización dos servizos
a/ En todo momento, o Usuario debe realizar un uso lícito dos servizos da presente web, de acordo coas presentes condicións xerais, así como as prácticas xeralmente aceptadas en Internet.
b/ O Usuario absterase de: introducir virus, programas, macros ou calquera secuencia de caracteres coa finalidade de danar ou alterar os sistemas informáticos desta web; obstaculizar o acceso doutros usuarios mediante o consumo masivo de recursos; captar datos incluídos nesta web con finalidade publicitaria; reproducir, copiar, distribuír, transformar ou pór a disposición de terceiros os contidos incluídos nesta web; realizar accións a través dos servizos incluídos é esta web que poidan lesionar a propiedade intelectual, dereitos á honra, á imaxe e a intimidade persoal de terceiros; realizar accións de competencia desleal e publicidade ilícita.
3. Dereitos de propiedade intelectual e industrial.
edmcasasgalicia, S.L.  é titular dos dereitos de propiedade intelectual e industrial de todos os elementos que integran www.edmcasas.com , incluíndo a marca, nome comercial ou signo distintivo. En particular e a título non limitativo, están protexidos polos dereitos de autor, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, gráficos, ilustracións, fotografías, sons e demais elementos contidos en sitio web.
En ningún caso o acceso ou navegación en www.edmcasas.com, implica renuncia, transmisión ou licenza total ou parcial de edmcasasgalicia, S.L. para uso persoal ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial.
Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, copiado, distribución, comercialización, transformación, reutilización, comunicación pública e en xeral, calquera outra forma de explotación, por calquera procedemento, de todo ou parte dos contidos de www.edmcasas.com sen autorización expresa e por escrito de edmcasasgalicia, S.L. , constitúe unha infracción dos seus dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial.
4. Réxime de responsabilidades e garantías.
4.1. edmcasasgalicia, S.L. declara que adoptou as medidas tanto técnicas como organizativas, que dentro das súas posibilidades e o estado da tecnoloxía, permitan o correcto funcionamento da web así como a ausencia de virus e compoñentes daniños, con todo non pode facerse responsable de: (a) a continuidade e dispoñibilidade dos contidos e servizos recolleitos en www.edmcasas.com; (b) a ausencia de erros nos devanditos contidos nin a corrección de calquera defecto que puidese ocorrer; (c) a ausencia de virus e/ou demais compoñentes daniños en www.edmcasas.com; (d) a inexpugnabilidad das medidas de seguridade que se adoptaron; (e) os danos ou prexuízos que cause calquera persoa que vulnere os sistemas de seguridade de www.edmcasas.com
4.2. edmcasasgalicia, S.L. resérvase o dereito a suspender temporalmente e sen previo aviso, a accesibilidade a www.edmcasas.com. con motivo de operacións de mantemento, reparación, actualización ou mellora. Sempre que as circunstancias permítano edmcasasgalicia, S.L. publicará, con antelación suficiente, un aviso indicando a data prevista para a suspensión dos servizos.
4.3. As ligazóns a outras páxinas web que no seu caso existan en www.edmcasas.com poden levarlle a sitios web dos que edmcasasgalicia, S.L. non asume ningunha responsabilidade, xa que non ten ningún tipo de control sobre os mesmos, sendo a súa finalidade, informar o Usuario doutras fontes de información, polo que o Usuario accede baixo a súa exclusiva responsabilidade ao contido e nas condicións de uso que rexan nos mesmos.
4.4. edmcasasgalicia, S.L. non se responsabiliza do uso que os Usuarios poidan facer dos contidos e servizos incluídos na súa web. En consecuencia non garante que o uso que os Usuarios poidan facer dos contidos e servizos referidos, axústense ás presentes condicións xerais de uso, nin que o fagan de forma diligente.
5. Duración e modificación.
5.1. edmcasasgalicia, S.L. resérvase o dereito a modificar, total ou parcialmente, as presentes condicións xerais de acceso publicando os cambios en www.edmcasas.com. Así mesmo poderá efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no sitio web, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que presta, como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados. En consecuencia entenderanse como vixentes, as condicións xerais que estean publicadas no momento no que o Usuario acceda a www.edmcasas.com polo que o Usuario deberá ler periodicamente ditas condicións de uso.
5.2. Con independencia do disposto nas condicións particulares, edmcasasgalicia, S.L. poderá dar por terminado, suspender ou interromper, en calquera momento sen necesidade de preaviso, o acceso aos contidos da páxina, sen posibilidade por parte do Usuario de esixir indemnización algunha.

6. Lexislación aplicable e competencia xurisdiccional.
As relacións establecidas entre edmcasasgalicia, S.L. e o Usuario rexeranse polo disposto na normativa vixente acerca da lexislación aplicable e a xurisdición competente. No entanto, para os casos nos que a normativa prevexa a posibilidade ás partes de someterse a un foro,edmcasasgalicia, S.L. e o Usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que puidese corresponderlles, sométense aos Xulgados e Tribunais da cidade da Coruña.