Protección de datos

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/99 do 13 de decembro de 1999 sobre Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), informámoslle que os datos persoais  recolleitos pasarán a formar parte dun ficheiro de edmcasasgalicia, S.L.
Así mesmo, informámoslle que as persoas rexistradas poderán en todo momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación dos seus datos nos termos previstos na referida Lei mediante solicitude escrita e asinada con copia do DNI a:
EDM CASAS – Pazo de Arenaza s / n 15171 Iñas, Oleiros (A Coruña)
 info@edmcasas.com