Madeira do país para as casas do futuro: Artigo na revista Campo galego

Entrevista realizada a Belén Bouza, de Edm Casas e publicada na revista Campo galego.

Queremos agradecerlle especialmente ó xornalista Javier H. Rodríguez o esforzo feito na preparación da entrevista e a oportunidade que nos brindou de poder amosar o noso traballo en Campo galego.

Táboa de contidos

  • Madeiras de alta calidade para uso estrutural no mercado galego.
  • Que é o standard PassivHaus? Edm Casas empresa especializada na construción con madeira de vivendas pasivas en Galicia.
  • Usos máis habituais da madeira.
  • Casa Biduído, un exemplo de eficiencia.
  • O mito dos incendios.

+ Enlace ao artigo na revista online Campo galego (18/11/2021)